We still don't really like successful women in the Netherlands

Met succesvolle vrouwen hebben we in Nederland nog steeds niet veel op

We still don't really like successful women in the Netherlands