Media

Watch complete episode

5 million to fund appointment of 100 extra female professors

'Eva Jinek'

Read more

Are we obliged to think in "them and us"

Psychologiemagazine

Listen to audio podcast

Expeditie Gender Gap

By Petra Grijzen & Marlise Hamaker

Read more

Feeling rushed by stereotypes attributed to you as a woman

'Trouw'

Read more

Female scientists earn 799 euros less each month, compared to male scientsists

Report 'Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)'

Read full article

Genderrole confirming toy marketing keeps girls away from the technical sector

Rolbevestigende speelgoedmarketing houdt meisjes weg van techniek

Read full article

How to measure researchers' quality

Hoe meet je de kwaliteit van wetenschappers

Listen the full interview

Ineke Sluiter en Belle Derks about the problems around distributing research funding

Ineke Sluiter en Belle Derks over de problemen rondom de verdeling van onderzoeksgeld

Knappe Koppen Episode 2 - Is it women's own fault that they're less succesful?

Knappe Koppen Aflevering 2 - Ligt het aan vrouwen zelf dat ze minder succesvol zijn?

Read complete report

LNVH-rapport

‘Verborgen verschillen in werktaken, hulpbronnen en onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden tussen vrouwelijke en mannelijke wetenschappers in Nederland'

Listen the full interview

Nederland heeft van alle EU-landen minste vrouwen in onderzoeksposities

Of all countries, the Netherlands has the least women in research positions

Listen to interview

New Chair of the "Jonge Akademie"

Belle is a guest speaker on Radio BNR